Αττική - Βόρεια

A/A: 29 - Λύκειο Καλάμου

Κατάσταση: Εκκρεμεί

Διευθυντής: Χ. Δαμουλής

Τηλέφωνο σχολείου: 22950 62451

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Ωρωπός / Κάλαμος

Αριθμός μαθητών: 70

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 3