Φλώρινα

A/A: 28 - 3ο Λύκειο Φλωρίνης

Κατάσταση: Εκκρεμεί

Διευθυντής: Γρηγοριάδης Νικόλαος

Τηλέφωνο σχολείου: 23850 46094

Νομός: Φλωρίνης

Δήμος / Κοινότητα: Φλωρίνης

Αριθμός μαθητών: 190

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 11