Κιουρτσόγλου Έλσα


Α/Α Δωρεάς: 7


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Εκτυπωτές Α4 Μελάνης: 1

Πληκτρολόγια: 1

Ποντίκια: 1

Σαρωτές: 1