Κοριολάνο Λυκουρέζου Μαρίνα


Α/Α Δωρεάς: 58


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Εκτυπωτές A4 Laser Έγχρωμοι: 1

Modem Router: 2

Οθόνες: 2

Πληκτρολόγια: 2

Ποντίκια: 1