Αλεξοπούλου Μαρία


Α/Α Δωρεάς: 36


CD-WR: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1
(Χωρίς Σκληρό Δίσκο)

Οθόνες: 2

Πληκτρολόγια: 1