Αποθεματικό


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Διακομιστές Ικριωμάτων (Rack Servers):


Ακουστικά: 1

Ανεμιστήρες:

CD-ROM:

CD-RW:

CD-ROM/DVD-R:

CD-RW/DVD-R:

CD-RW/DVD-RW:

Εκτυπωτές A3 Μελάνης: 1

Εκτυπωτές A4 Laser Ασπρόμαυροι:

Εκτυπωτές A4 Laser Έγχρωμοι:

Εκτυπωτές A4 Μελάνης: 2

Επεξεργαστές:

Ηχεία:

Κάμερες:

Κάρτες Γραφικών:

Κάρτες Δικτύου:

Κάρτες Ήχου:

Κάρτες PCI to SATA:

Κάρτες Τηλεοράσεως:

Κατανεμητές Δικτύου (Ethernet Switches):

Κελύφη Η/Υ:

Κελύφη Σκληρών Δίσκων:

Μητρικές Πλακέτες:

Μνήμες RAM:

Modem Router:

Οθόνες: 7

Πληκτρολόγια: 6

Πολυμηχανήματα:

Ποντίκια: 5

Προβολείς Διαφανειών:

Σαρωτές:

Σκληροί Δίσκοι:

Τηλεομοιότυπα (Fax):

Τηλεοράσεις:

Τηλεφωνικές Συσκευές:

Τροφοδοτικά:

Φωτιζόμενες επιφάνειες ελέγχου διαφανειών:

Φωτοτυπικά:

Ψηφιακά Πινακίδια (Tablets):

Ψύκτρες Επεξεργαστή:

USB Hubs:

Video: