Εταιρεία "Club Med"


http://www.clubmed.gr


Α/Α Δωρεάς:
48


Εκτυπωτές: 5

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 9

Οθόνες: 8

Πληκτρολόγια: 10

Ποντίκια: 7

Τηλεομοιότυπα (Fax): 1

Καλώδια Διαφόρων Τύπων