Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου


Α/Α Δωρεάς: 24


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 8

Οθόνες: 8

Πληκτρολόγια: 8

Ποντίκια: 8