Φρονίστα Μαρία


Α/Α Δωρεάς: 101


Πολυμηχανήματα Α4 Μελάνης: 2

Εκτυπωτές: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 3

Κασετόφωνα: 1

Οθόνες: 2

Πληκτρολόγια: 3

Ποντίκια: 3

Τηλεομοιότυπα (Fax): 1