Εταιρεία "Genco Power - PartnerNet"


https://www.genco.gr - https://partnernet-ict.com


Α/Α Δωρεάς:
107


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 10

Κάρτες Γραφικών: 1

Οθόνες: 1

Σκληροί Δίσκοι: 1

Τροφοδοτικά: 4