Καλαϊτζής Αντώνιος


Α/Α Δωρεάς: 19


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Κάμερες: 1

Κάρτες PCI to SATA: 1

Μητρικές Πλακέτες: 2

Πληκτρολόγια: 2

Ποντίκια: 2

Σκληροί Δίσκοι 3.5": 3
(Ο ένας ήταν προβληματικός και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ψύκτρες Επεξεργαστή: 1