Καρατέγος Κωνσταντίνος


Α/Α Δωρεάς: 100


Αναγνώστες Καρτών Μνήμης: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Ηχεία: 2

Κάμερες: 1

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 1