Λεκκάκος Θωμάς


Α/Α Δωρεάς: 53


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2
(Ο ένας έχει χαλασμένη κάρτα γραφικών και θα χρησιμοποιηθούν τα λειτουργικά του μέρη ως ανταλλακτικά.)