Μαθιουδάκης Ιωάννης


Α/Α Δωρεών: 62, 83


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 3

Ηχεία: 3

Κάμερες: 1

Μικρόφωνα: 1

Οθόνες: 2

Πληκτρολόγια: 1

Ποντίκια: 1

USB HUB: 1

Ψύκτρες Επεξεργαστών: 1