Μισούλης Γεώργιος


Α/Α Δωρεάς: 97


CD-ROM: 1

Εκτυπωτές Μελάνης Α3: 1

ZIP Drives: 1

Floppy Drives: 1

Κάρτες Γραφικών: 2

Κάρτες Modem/Fax: 1

Κελύφη Η/Υ: 1

Μικρόφωνα: 1

Μνήμες RAM: 11

Πληκτρολόγια: 2

Πολυμηχανήματα Μελάνης Α4: 1

Ποντίκια: 4

Σαρωτές: 1

Τηλεφωνικές Συσκευές: 2

Τροφοδοτικά: 1