Πασιώτης Ιωάννης


Α/Α Δωρεάς: 79


Bluetooth USB Stick: 1

CD-ROM: 1

DVD-ROM: 1

Floppy Disk Drive: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Ηχεία: 1

Κάμερες: 1

Μνήμες RAM: 2

Μπαταρία Φορητού Υπολογιστού: 1

Ποντίκια: 2

Port Replicator: 1

Σκληροί Δίσκοι 2.5": 1

USB Hubs: 3