Πολυχρονάκη Χαρά


Α/Α Δωρεάς: 28


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1
(Είχε προβληματική μητρική πλακέτα και κρατήθηκαν τα υπόλοιπα μέρη ως ανταλλακτικά.)

Πληκτρολόγια: 1

Ποντίκια: 1

Οθόνες: 1