Στρατολογικό Γραφείο Αττικής


Α/Α Δωρεάς: 27


Πληκτρολόγια: 1
(Προβληματικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ποντίκια: 9
(Τα 7 ήταν προβληματικά και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)