Εταιρεία "TOTAL"


http://total.com


Α/Α Δωρεάς:
95


Εκτυπωτές Laser: 3

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 8 (Ο ένας με χαλασμένη Μητρική)

Ηχεία: 2

Οθόνες: 2

Οθόνες Κλειστού Κυκλώματος: 2

Πλαστικοποιητές: 1

Σαρωτές: 2

Τηλεομοιότυπα (Fax): 1

Τηλεφωνικές Συσκευές: 4

UPS: 1