Βαρνάβα Αναστασία


Α/Α Δωρεάς: 21


CD-ROM/DVD-R: 1

CD-RW: 1

Εκτυπωτές: 1
(Μη λειτουργικός. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Κάρτες Γραφικών: 1

Κάρτες Δικτύου: 1

Κάρτες Τηλεοράσεως: 1

Κελύφη Η/Υ: 1
(Πολύ βρώμικο. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Οθόνες: 1