Αιτωλοακαρνανία

A/A: 22 - Δημοτικό Σχολείο Στάμνας Αιτωλοακαρνανίας

Βάσει της υπ' αριθμόν 25 αιτήσεως, σήμερα 31-10-2017 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του Δημοτικού Σχολείου Στάμνας Αιτωλοακαρνανίας τα κάτωθι αντικείμενα:

3 Εκτυπωτές Laser A4 Ασπρόμαυρους

7 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

2 Ηχεία

6 Οθόνες

1 Πλαστικοποιητή

1 Πολυμηχάνημα Μελάνης Α4 Έγχρωμο

1 Ποντίκι

1 Router

1 Σαρωτή

1 Τηλεομοιότυπο (Fax)

4 Τηλεφωνικές Συσκευές

1 UPS

1 Webcam