Αχαΐα

Α/Α: 30 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Αχαΐας

Βάσει της υπ' αριθμόν 33 αιτήσεως, σήμερα 2-12-2019 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Αχαΐας τα κάτωθι αντικείμενα:

3 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

3
Οθόνες

3 Πληκτρολόγια

3 Ποντίκια

Καλώδια Διαφόρων Τύπων

A/A: 16 - Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας

Βάσει της υπ' αριθμόν 18 αιτήσεως, σήμερα 21-10-2012 παραδώσαμε σε Αντιπρόσωπο του Γενικού Λυκείου Κάτω Αχαΐας τα κάτωθι αντικείμενα:

1 Εκτυπωτή Μελάνης A4

9 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Ορισμένοι άνευ σκληρού δίσκου.)

2 Ηχεία

3 Πληκτρολόγια

5 Ποντίκια

Καλώδια Διαφόρων Τύπων