Αττική - Βόρεια

Α/Α: 24 - Λύκειο Καλάμου

Βάσει της υπ' αριθμόν 29 αιτήσεως, σήμερα 19-2-2019 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του Λυκείου Καλάμου τα κάτωθι αντικείμενα:

2 CD / DVD

8 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

1 Κατανεμητή Δικτύου (Switch)

8 Πληκτρολόγια

8 Ποντίκια

8 Οθόνες

Καλώδια Διαφόρων Τύπων