Αττική - Ανατολική

Α/Α: 24 - Λύκειο Καλάμου

Βάσει της υπ' αριθμόν 29 αιτήσεως, σήμερα 19-2-2019 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του Λυκείου Καλάμου τα κάτωθι αντικείμενα:

2 CD / DVD

8 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

1 Κατανεμητή Δικτύου (Switch)

8 Πληκτρολόγια

8 Ποντίκια

8 Οθόνες

Καλώδια Διαφόρων Τύπων

Α/Α: 10 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου

Βάσει της υπ' αριθμόν 11 αιτήσεως, σήμερα 16-12-2010 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου τα κάτωθι αντικείμενα:

2 Εκτυπωτές Α4 Μελάνης Έγχρωμους

1
Εκτυπωτή Α4 Laser Ασπρόμαυρο

1
Εκτυπωτή Α4 Laser Έγχρωμο

5
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

5
Οθόνες

5
Πληκτρολόγια

5
Ποντίκια

A/A: 1 - Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Παλλήνης

Βάσει της υπ' αριθμόν 1 αιτήσεως, σήμερα 25-9-2009 παραδώσαμε σε Καθηγητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Παλλήνης τα κάτωθι αντικείμενα:

2 CD-ROM/DVD-R

6 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

2 Εκτυπωτές Laser Ασπρόμαυρους

3 Κατανεμητές Δικτύου (Ethernet Switches)

4 Οθόνες

1 Σαρωτή

7 Πληκτρολόγια

7 Ποντίκια

1 Video