Θεσσαλονίκη

Α/Α: 45 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας Θεσσαλονίκης

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 37

Διευθύντρια: Μπακιρτζή Ιφιγένεια

Τηλέφωνο σχολείου: 23920 66435

Νομός: Θεσσαλονίκης

Δήμος / Κοινότητα: Θέρμης

Αριθμός μαθητών: 200

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ: 6

Α/Α: 44 - Νηπιαγωγείο Καρδίας Θεσσαλονίκης

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 37

Διευθύντρια: Ταβουλάρη Κυριακή

Τηλέφωνο σχολείου: 23920 65675

Νομός: Θεσσαλονίκης

Δήμος / Κοινότητα: Θέρμης

Αριθμός μαθητών: 14

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ: 1