Πέλλα

A/A: 31 - Δημοτικό Σχολείο Άρνισσας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 27

Διευθυντής: Αναστάσιος Βάντσης

Τηλέφωνο σχολείου: 23810 31234

Νομός: Πέλλας

Δήμος / Κοινότητα: Εδέσσης - Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας

Αριθμός μαθητών: 99

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 9

Α/Α: 8 - Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Άγρα

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 5 και 7.

Διευθύντρια: Φωτεινή Πολίτου

Τηλέφωνο σχολείου: 23810 92385

Νομός: Πέλλας

Δήμος / Κοινότητα: Άγρα

Αριθμός μαθητών: 48

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 6

A/A: 6 - Δημοτικό Σχολείο Βρυτών Εδέσσης

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 5 και 7.

Διευθύντρια: Ελένη Αποστόλου

Τηλέφωνο σχολείου: 23810 92146

Νομός: Πέλλας

Δήμος / Κοινότητα: Βρυτά Εδέσσης

Αριθμός μαθητών: 27

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 5