Μαγνησία

Α/Α: 43 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 36

Διευθύντρια: Θέμελη Ελευθερία

Τηλέφωνο σχολείου: 24230 23266

Νομός: Μαγνησίας

Δήμος / Κοινότητα: Κορώπη Μηλεών

Αριθμός μαθητών: 22

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ: 0