Καρδίτσα

A/A: 48 - Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως Νομού Καρδίτσας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 38. Εκκρεμούν επιπρόσθετες Επιδόσεις.


Υπεύθυνος: Καζάκος Δημοσθένης - ΠΕ Πληροφορικής

Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΙΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τηλέφωνο: 24413 54529

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: t4pkar@sch.gr


ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

Εκτυπωτές/Σαρωτές: 10

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 240

ΜΟΡΦΗ .PDF

A/A: 47 - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως Νομού Καρδίτσας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 38. Εκκρεμούν επιπρόσθετες Επιδόσεις.


Υπεύθυνος: Καζάκος Δημοσθένης - ΠΕ Πληροφορικής

Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ΔΙΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τηλέφωνο: 24413 54529

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: t4pkar@sch.gr


ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

Εκτυπωτές/Σαρωτές: 6

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 27

ΜΟΡΦΗ .PDF