Κάλυμνος

Α/Α: 35 - 1ο Γυμνάσιο Καλυμνίων

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 29

Διευθυντής: Παντελής Έλληνας

Τηλέφωνο σχολείου: 22430 29870

Νομός: Δωδεκανήσων

Δήμος / Κοινότητα: Καλυμνίων

Αριθμός μαθητών: 296

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 11